ವರ್ಗ: Uncategorized

రాష్ట్రంలో కోవిడ్ -19 ను సమర్ధవంతంగా పరిష్కరించాలని ఐజిపిటిఎస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తుంది.

INDIA GREENS PARTY Telangana ఇండియా గ్రీన్స్ పార్టీ తెలంగాణ (Registered with the Election Commission of India under Section 29A of the Representation of the People Act,…

Continue Reading